Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.008.00.03

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.008.00.03 System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. W kreatorach przenoszących dane w załączniku WPF między rokiem 2019 a 2020 przenoszone są również pozycje 1.1 oraz 1.1.5 (2019) na 1.1.4 (2020)
2. Poprawiono raport 'Analiza WPF (DzU_19.1903)'
3. Od 2019 roku zmieniono opis wiersza 1.7 w sprawozdaniu F-Inf