Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.006.00.02

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.006.00.02 System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Od roku bazowego 2020 tymczasowo wyłączono możliwość tworzenia 'Symulacji WPF' oraz dokumentów 'WPF' na podstawie 'Symulacji WPF'
2. Dostosowano formatkę i wydruk załącznika WPF do najnowszego rozporządzenia WPF
3. Dostosowano słownik reguł kontrolnych WPF do najnowszego rozporządzenia WPF
4. Na poziomie RIO i MF dodano możliwość zapisu szczegółów załącznika sprawozdania F-Inf do wybranego katalogu z listy sprawozdań.
5. Na poziomie RIO, na liście dokumentów WPF dodano możliwość masowej edycji danych w sekcji rozstrzygniecie nadzorcze
6. Dodano możliwość podglądu szczegółów załącznika sprawozdania F-Inf w aplikacji. Aby działał poprawnie wymagana jest instalacja Acrobat Readera. (Dodano przycisk 'Podgląd' oraz sekcje 'Podgląd'. Gdy nie jest on zainstalowany wywoływana jest domyślna aplikacja podglądu PDF. Podgląd uruchamiany jest również automatycznie po wczytaniu załącznika (gdy jest zainstalowany Acrobat Reader)
7. Dodano nowy kreator w załączniku WPF o nazwie "Pobierz wydatki na przedsięwzięcia"
8. Dodano nowy kreator w załączniku WPF o nazwie "Sumuj łączną kwotę wyłączeń do poz. 5.1.1"
9. W module 'Uchwały' od roku 2020 wyłączono możliwość definiowania załączników: 'Plan finansowy dochodów na zadania zlecone', 'Plan finansowy wydatków na zadania zlecone' oraz 'Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych'