Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.04.50

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.04.50. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1.Poprawiono działanie pól wyliczanych automatycznie w bilansie skonsolidowanym.
2.Poprawiono działanie pól wyliczanych automatycznie w bilansie jednostkowym/łącznym.
3.Poprawiono reguły kontrolne w bilansie jednostkowym/łącznym.