Zmiana sposobu sporządzania sprawozdania Rb-28S w BeSTii

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, sprawozdawczości budżetowej oraz klasyfikacji budżetowej nastąpiły zmiany funkcjonalne w sposobie przygotowywania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych Rb-28S w Bestii i SJO BeSTii, w szczególności w wymuszeniu wyboru przez użytkownika szczegółowości, w jakiej będzie sporządzane ww. sprawozdanie.

Prawidłowy sposób konfiguracji sprawozdania Rb-28S objaśnia załączona poniżej instrukcja.
Instrukcja
Pobierz tutaj