Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.00.50

Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.00.50. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono literówki w sprawozdaniach finansowych B-Jedn, F-Zzf, F-Rzs
2. Dodano obsługę sprawozdania 'Informacja dodatkowa F-Inf'. Na formatce tego sprawozdania istnieje możliwość wczytania pliku PDF (do 50MB) zawierającego szczegóły tego sprawozdania i później jego pobranie
3. Formatkę sprawozdania Rb-28s dostosowano do najnowszego rozporządzenia (od 2019). W nagłówku sprawozdania dodano pole wyboru szczegółowości (wg paragrafów/wg grup). Aby edycja pozycji tego sprawozdania była możliwa konieczne jest wybranie jednej z tych opcji. W pozycjach dodano kolumnę 'Grupa'. W kolumnie tej dostępny jest słownik 'Grupa paragrafów (z rozporządzenia)’
4. Wydruki sprawozdania Rb-28s dostosowano do najnowszego rozporządzenia (od 2019)
5. Do sprawozdania Rb-28s dodano nowe reguły kontrolne
6. Na liście sprawozdań dodano kolumnę 'Szczegółowość' . Wypełniana jest ona tylko dla sprawozdania Rb-28s.
7. W pełnych wersjach instalacyjnych systemu usunięto możliwość instalacji serwera SQL Server 2005