KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SYSTEMÓW BeSTi@ i SJO BeSTi@

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16 października br. w związku z zakończeniem fazy realizacyjnej Umowy nr C/685/13/ST/B/744 z dnia 1.10.2014 zgłoszenia dot. błędów funkcjonowania systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@ należy przekazywać bezpośrednio na adres: gwarancja_bestia@mf.gov.pl .

Jednocześnie przypominamy, że na portalu www.budzetjst.pl w sekcji "Pobieranie" -> "Dokumentacja" -> "BeSTi@" oraz "SJO BeSTi@" dostępne są instrukcje użytkownika i administratora dla poziomu JST, w których znajdziecie Państwo odpowiedzi na zdecydowaną większość pytań związanych z obsługą systemu BeSTi@ w zakresie planowania budżetowego, sprawozdawczości oraz wieloletnich prognoz finansowych.
Ponadto informujemy, że na stronie www.rio.gov.pl dostępne jest forum dyskusyjne poświęcone problemom technicznym związanym oprogramowaniem BeSTi@ i SJO BeSTi@.

W sprawach merytorycznych, na które nie znajdziecie Państwo odpowiedzi w w/w instrukcjach należy zwracać się do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej.