Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.071.00.42

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.071.00.42. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Formatka, wydruk oraz xslt sprawozdania Rb-NDS zostały dostosowane do wzorca z najnowszego rozporządzenia
2. Formatka, wydruk oraz xslt sprawozdania Rb-30s zostały dostosowane do wzorca z najnowszego rozporządzenia
3. Do sprawozdania Rb-NDS dodano nowe reguły kontrolne
4. Na poziomie MF w funkcjonalności dystrybucji pojedynczej jednostki z poziomu MF dodano wszystkie związki jako odbiorców wysyłanej paczki
5. Na poziomie MF dodano możliwość dystrybucji danych o wszystkich JST do wszystkich związków JST
6. W sprawozdaniu SP-1 w podatku od nieruchomości zwiększono precyzję wprowadzania stawek kwotowych do 3 miejsc po przecinku
7. Poprawiono xslt sprawozdania SP-1
8. Poprawiono xslt sprawozdania Rb-50W
9. Na formatce 'Użytkownik' usunięto pola 'Imię', 'Nazwisko' i 'Płeć'. Dodano pole 'Opis'