Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.071.00.42

Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.071.00.42. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Wyeliminowano błąd uniemożlwiający usuwanie blokad logowania
2. Na formatce 'Użytkownik' usunięto pola 'Imię', 'Nazwisko' i 'Płeć'. Dodano pole 'Opis'
3. Poprawiono funkcjonalność importu z pliku xml danych o jednostkach typu zakład budżetowy