Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.066.01.41

Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.066.01.41. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Dodano wydruki raportów 'Dochody - szczegóły', 'Wydatki - szczegóły' w wersji FastReport
2. Poprawiono wyliczanie wydatków majątkowych w informatorze w zakresie paragrafu 659
3. Dodano wydruki raportów 'dochody', 'wydatki' w wersji FastReport
4. Wydruk sprawozdania Rb-50W dostosowano do najnowszego rozporządzenia