Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.061.03.34

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.061.03.34. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. W Informatorze poprawiono wyliczanie pozycji "nadwyżka i wolne środki (Nws)"
2. Poprawiono mechanizm tworzenia sprostowań dokumentów WPF
3. W kreatorach 'WPF na podstawie symulacji WPF', 'Zmiana WPF na podstawie symulacji WPF', 'Symulacja WPF na podstawie projektu WPF', 'Symulacja WPF na podstawie WPF' aplikacja weryfikuje dokument źródłowy. W przypadku znalezienie błędów krytycznych kreator przerywa prace.