Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.061.00.34

Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.061.00.34. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Zmieniono nazwę modułu 'Uchwały' na 'Budżet'
2. Na formatce 'Użytkownik' dodano możliwość dostępu do opcji innego użytkownika
3. Poprawiono listę dostępnych dokumentów w kreatorze "Pobierz pozycje z innych dokumentów"
4. Przy starcie aplikacja sprawdza dostępne paczki w serwisie dystrybucyjnym