Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.047.00.21

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.047.00.21. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@

Zmiany:
1. Z menu kontekstowego modułu ‘Raporty’ usunięto opcję 'Wczytaj raport z pliku"
2. Dla wydruków sprawozdań „Różnice” dodano filtr z listą poprzednich wersji sprawozdania
3. Do menu kontekstowego modułu ‘Raporty’ dodano opcję 'Prawa'. Użycie tej opcji otwiera okno z listą użytkowników i ról. Okno to umożliwia zmianę praw dostępu do wybranego raportu.
4. Po zapisaniu kopii raportu zostają automatycznie dodane prawa dostępu dla użytkownika, który ten raport skopiował
5. Poprawiono dostępność opcji 'Prawa' w menu kontekstowym modułu 'Raporty'
6. Dostosowano sprawozdanie F-Rzs do najnowszego rozporządzenia