Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.042.00.19

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.042.00.19. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Pragniemy zwrócić szczególnie Państwa uwagę na zmiany opisane w dokumentacji w rozdziale numer 7.3. Prosimy dokładnie zapoznać się ze zmianami. Dokumentacja jest dostępna w sekcji Pobieranie -> Dokumentacja –>SJO BeSTi@

Zmiany:
1. Przygotowano aplikację do funkcjonalności obsługi serwisu dystrybucyjnego. Uruchomienie tej funkcjonalności będzie poprzedzone odrębnym komunikatem na stronie budzetjst.pl :
a) W menu Narzędzia dodano opcję 'Komunikacja ustawienia'. Po jej wybraniu na oknie na zakładce ‘Serwer dystrybucyjny' przycisk 'Testuj' testuje prawidłowość podłączenia do serwisu dystrybucyjnego. Przycisk 'Sprawdź stan' służy do sprawdzenia czy serwis jest włączony, a przycisk 'Odśwież' odświeża listę aktualnych paczek dostępnych na serwerze dystrybucyjnym. Pola w grupie "Czas ostatniego odbierania" zawierają datę ostatniego odebrania paczek w podziale na rodzaje paczek. Opcja "Aktywna komunikacja" umożliwia wyłączenie automatycznego pobierania paczek ze słownikami z serwisu dystrybucyjnego przy starcie aplikacji.
b) Przy starcie aplikacji aplikacja sprawdza czy są dostępne są paczki na SD. Jeśli są jakieś nowe paczki słownikowe to są one importowane (jeśli zalogowany użytkownik ma odpowiednie uprawnienia), jeśli są dostępne jakieś nowe paczki wykonawcy to są one przetwarzane. Jeśli któraś z dostępnych paczek ma wyższy numer wersji niż zapisany w aplikacji paczką ta nie jest przetwarzana i aplikacja informuję o konieczności aktualizacji.
c) W module Administracja dodano opcję "Paczki wykonawcy". Umożliwia on wyświetlenie listy już przetworzonych paczek wykonawcy. Przycisk 'Pokaż' umożliwia podgląd zawartości paczki. Przycisk "Odbierz paczki z SD" umożliwia ponowne sprawdzenia czy są dostępne nowe paczki wykonawcy. Jeśli są to je importuje.
d) W module Administracja w opcji 'Klasyfikacja' w menu Plik dodano opcję "Importuj z serwera dystrybucyjnego'. Opcja ta importuje paczkę ze słownikiem klasyfikacji budżetowej jeśli taka paczka jest dostępna.
e) W module Administracja w opcji 'Reguły kontrolne' w menu Plik dodano opcję "Importuj z serwera dystrybucyjnego'. Opcja ta importuje paczkę ze słownikiem reguł kontrolnych jeśli taka paczka jest dostępna.
f) W pliku konfiguracyjnym SJOBestia.exe.config dodano wpis 'AktywnaKomunikacjaSD'. Ustawienie wartości tej opcji na 'False' wyłącza pobieranie słowników i paczek wykonawcy przy starcie aplikacji.