Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.031.00.13

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.031.00.13. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono błąd powodujący zwijanie się paska 'Wiadomość' w elementach wysłanych w module komunikacja podczas powrotu z innego modułu
2. Poprawiono zaznaczanie sprawozdania na liście po jego podpisaniu
3. Poprawiono sortowanie grupowań jednostek na liście
4. Naprawiono problem z ustawieniem „podświetlenia” po otwarciu formatki sprawozdania
5. Poprawiono następujące reguły kontrolne: "Dział nie dotyczy danego typu jednostki", "Paragraf nie dotyczy danego typu jednostki", "Finansowanie paragrafu nie dotyczy danego typu jednostki", "Rozdział nie dotyczy danego typu jednostki" dla Rb-27s i Rb-28s
6. Poprawiono reguły kontrolne: "Poprawność klasyfikacji"
7. Po otwarciu dowolnej ze skrzynek w module "Komunikacja" podświetlony zostaje pierwszy wiersz
8. Zablokowywano możliwość wysłania dokumentu planistycznego w latach budżetowych starszych niż ostatni otwarty rok budżetowy-1.
9. Zablokowano możliwość ustawienia statusu "Do wysłania" w sprawozdaniach w okresach starszych niż 2010 r.
10. W symulacjach WPF w "Edytorze nowych przedsięwzięć" oraz na tabeli przedsięwzięć ograniczono dostęp do rodzajów symulacji w zależności od rodzaju (bieżące czy majątkowe)
11. W symulacjach WPF dodano podpowiedzi dla głównych wskaźników 'Symulacji WPF' w kolumnie ‘L.p’
12. W Symulacjach WPF poprawiono błąd pojawiający się przy próbie edycji z klawiatury rodzaju pozycji.
13. Usunięto raport "Informacja do oceny sprawozdania z wykonania budżetu"
14. W dokumencie WPF w załączniku przedsięwzięć zablokowano możliwość zapisu pozycji przedsięwzięcia bez jego wcześniejszego wybrania w kolumnie ‘Pozycja słownika’.
15. Poprawiono raporty WPF, eWPF, eWPF(pdf) – w zakresie kolumny 2.1.2
16. Poprawiono podgląd szczegółów (rok, kwartał) przy przetwarzaniu paczki z danymi kontrolnymi.
17. Naprawiono problem braku możliwości wyboru jednostki typu ORGAN w zadaniach wydatkowych (bieżących i majątkowych) oraz w zadaniach dochodowych
18. W słowniku przedsięwzięć umożliwiono użycie jednostek organizacyjnych powstałych w po 1.01 danego roku jako jednostek koordynujących
19. Dodano nowe reguły kontrolne: 'WPF Wymagalność wydruku załącznika ‘Przedsięwzięcia WPF’ gdy dokonano w nim zmiany', 'WPF Wymagalność wydruku załącznika ‘WPF’ gdy dokonano w nim zmiany'
20. Na formatce jednostki dodano datę faktycznej likwidacji
21. Usunięto opcję "propozycja zmian słownika"
22. Usunięto obsługę harmonogramu archiwizacji
23. Przywrócono możliwość wysyłania informacji o błędzie z poziomu okna dialogowego systemu
24. Zaktualizowano aplikacje do wersji .NET Framework 4.5.2
25. Na formatce sprawozdania oraz na liście sprawozdań dodano funkcję "Eksportuj dokumenty elektroniczne na dysk" umożliwiającą (niezależnie od ustawień użytkownika) kompletny eksport do archiwum (.zip) plików: .xml, .xslt oraz .xsd