Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.031.00.13

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.031.00.13. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Naprawiono problem z ustawieniem „podświetlenia” po otwarciu formatki sprawozdania
2. Przywrócono możliwość wysyłania informacji o błędzie z poziomu okna dialogowego systemu
3. Zaktualizowano aplikacje do wersji .NET Framework 4.5.2
4. Na formatce sprawozdania oraz na liście sprawozdań dodano funkcję "Eksportuj dokumenty elektroniczne na dysk" umożliwiającą (niezależnie od ustawień użytkownika) kompletny eksport do archiwum (.zip) plików: .xml, .xslt oraz .xsd