Besti@

Dokumentacja systemu Besti@

Dokumentacja użytkownika RIO Pobierz tutaj
Dokumentacja administratora RIO Pobierz tutaj
Dokumentacja użytkownika JST Pobierz tutaj
Dokumentacja administratora JST Pobierz tutaj
Dokumentacja użytkownika MF Pobierz tutaj
Dokumentacja administratora MF Pobierz tutaj
Poradnik Symulacje-WPF Pobierz tutaj
Specyfikacja wejścia - wyjścia Pobierz tutaj
Raporty i analizy Pobierz tutaj
Analiza statystyczna wskaźników sieci alarmowej oraz użycie pakietu Statistica Pobierz tutaj

Filmy instruktażowe

Moduł - Uchwały Uchwały WPFUwaga!

Wymagane odblokowanie komunikacji na porcie wychodzącym 6884! Test portu: http://portquiz.net:6884/