Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.016.05.

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.016.05. System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Na formatce 'Przedsięwzięcie' dodano sekcję 'Identyfikatory do wymiany danych z innymi systemami' zawierającą pola: 'ID' i 'Symbol'. Dla istniejących przedsięwzięć pole 'Symbol' domyślnie jest wypełnione wartością ID.
2. Na formatce 'Przedsięwzięcie' dodano sekcję 'Daty aktualizacji' z polami 'Data utworzenia' oraz 'Data ostatniej modyfikacji'
3. Na formatce 'Przedsięwzięcia' dodano kolumny 'Symbol', 'Data utworzenia' oraz 'Data ostatniej modyfikacji'.
4. Dodano opcje systemową 'W trakcie uzupełniania sprawozdań nie generuj sprawozdań jednostkowych'.
5. Na liście przedsięwzięć dodano opcję w menu 'Import z pliku XML'. Umożliwia ona import słownika przedsięwzięć z pliku xml. Plik ten musi być zgodny z formatem importu dokumentu planistycznego i zawierać dokument z załącznikiem 'Przedsięwzięcia WPF'. W trakcie importu aplikacja dodaje do bazy nowe przedsięwzięcia lub aktualizuje dane istniejących.
6. Po imporcie dokumentu WPF z pliku xml kwoty podsumowań w załączniku 'Przedsięwzięcia WPF' są przeliczane tak by były zgodne z przedsięwzięciami w jego pozycjach
7. W trakcie importu dokumentu WPF zwierającego załącznik ‘Przedsięwzięcia WPF’ sprawdzana jest poprawność kategorii przedsięwzięć
8. W załączniku 'Przedsięwzięcia WPF' gdy ponowne wybrano przedsięwzięcie - jeśli zmieniły się jakieś jego dane - aplikacja pyta czy odświeżyć te dane w tej pozycji załącznika.
9. Uaktualniono wzorzec załącznika WPF zgodnie z najnowszym rozporządzeniem
10. Na formatce dokumentu WPF w sekcji ‘WPF’ dodano listę rozwijaną 'Podstawa prawna procedury naprawczej'. (domyślnie ustalaną wartość jest 'nie dotyczy'). Wartość ta wpływa na opis wiersza nr 16 najnowszego wzorca załącznika WPF. Dodatkowo jeśli wybrano wartość 'nie dotyczy' wiersze sekcji nr 16 nie są pokazywane.
11. Na formatce załącznika 'WPF' dodano opcję ‘pokaż sekcję emisji obligacji przychodowych'. Umożliwia ona sterowanie widocznością wierszy z sekcji 15.
12. Dodano nowe raporty WPF zgodne z nowym rozporządzeniem. Dodano nowy parametr wydruku, pozwalający ukryć sekcję 15 załącznika WPF "pokaż sekcję emisji obligacji przychodowych".
13. Dodano regułę kontrolną sprawdzającą spójność ustawienia opcji 'Pokaż sekcję emisji obligacji przychodowych' z obecnością danych w tej sekcji w załączniku.
14. Ustawienie parametru wydruku dot. sekcji obligacji przychodowych ustawia też go na formatce załącznika WPF
15. Użytkownik tworząc nowy dokument WPF wg najnowszego wzorca sam decyduje o ustawieniu opcji 'Podstawa prawna procedury jaką objęta jest JST'
16. Ostrzeżenie o nie wypełnieniu sekcji parametrów wydruków na dokumencie WPF pojawia się przy zmianie statusu na 'Zamknięty'. Zmieniono treść tego ostrzeżenia.
17. Poprawiono wyliczanie wartości w komórkach sekcji 16 załącznika WPF
18. W załączniku WPF w sekcji 16 nie są wypełniane komórki gdy ich wartość jest równa 0
19. Wyeliminowano błąd podczas powtórnego otwierania podglądu wydruku dokumentu eWPF oraz błąd podczas otwierania wydruku wg nowego wzorca WPF.
20. Poprawiono mechanizm generowania dokumentu eWPF (PDF).
21. Poprawiono wyświetlanie dostępnych wydruków dokumentu na liście dokumentów.
22. Dodano dziedziczenie ustawień wydruku załączników WPF