Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.014.02

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.014.02. System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Podniesiono wersje paczki okresu sprawozdawczego i skryptu wykonawcy
2. Zablokowano możliwość tworzenia korekt (i wysyłki żądań korekty) dla sprawozdań w okresach sprawozdawczych od Grudnia 2013 i starszych (nie dotyczy sprawozdań Rb-28s,Rb-PDP, Rb-Z ,Rb-50 i Rb-27ZZ)
3. W trakcie dodania podpisu elektronicznego oraz jego weryfikacji system zapamiętuje datę podpisu.
4. Na formatkach i wydrukach sprawozdań Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27s, Rb-28s, Rb-28nws, Rb-27ZZ, Rb-50x, Rb-30s, Rb-34s, Rb-ST dodano daty podpisów elektronicznych