Dostępna jest już nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 1.02.003

Dostępna jest już nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 1.02.003 System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
-Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie otwarcia formularza bilansów

-Dane, ze sprawozdań zaimportowanych z plików zewnętrznych są 'naprawiane' przez wyzerowanie danych w kolumnach, które nie są dostępne dla danego okresu czy typu jednostki. (zerowanie niedostępnych komórek następują na formularzu sprawozdania )

-Poprawiono błąd tworzenia uszkodzonego pliku xml w trakcie eksportu korekty podpisanego sprawozdania jednostkowego

-Poprawiono błąd uniemożliwiający otwarcie pierwotnych wersji sprawozdań

-Wywołanie funkcji „podpis elektroniczny” -> „Wszystkie sprawozdania” nie pobiera już poprzednich wersji sprawozdań

-Poprawiono wyświetlanie kodu GUS obok pola z nazwą jednostki w nagłówku Sprawozdania oraz w słowniku przedsięwzięć.

-Jeśli kreatory przenoszące dane planistyczne nie przeniosą pozycji, które dotyczą klasyfikacji budżetowej już nieistniejącej użytkownik jest o tym informowany