Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.003

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.003 System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
-Poprawiono błąd pojawiający się w trakcie eksportu dokumentów WPF do plików xml

-Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie otwarcia formularza bilansów

-Zmieniono kreator 'Pobierz dane z Rb-27s' w sprawozdaniu Rb-PDP. Do wiersza A11 są teraz wpisywane dane z Rb-27s z wierszy w których par. jest 046 lub 051. Do wiersza A12 są wpisywane dane z Rb-27s z par. 051

-Rozwiązano problem z błędnym przeliczaniem wskaźników WPF po zmianie zakresu lat prognozy.

-W module ‘Analiza’ poprawiono błąd występujący podczas edycji pozycji nowej kategorii.

-Poprawiono błąd występujący podczas edycji pozycji uchwały po zmianie opcji 'Zachowanie przy wprowadzeniu istniejącej pozycji'

-Poprawiono 'literówki' na formularzu załącznika WPF oraz jego wydrukach.

-Rozwiązano problem błędnej numeracji stron na wydruku 'Wydatki wg budżetu układ od 2011'

-Poprawiono reguły kontrolne WPF sprawdzające dochody i wydatki majątkowe i bieżące określone w dokumentach planistycznych. Teraz uwzględniane są również grupy paragrafów. Dodatkowo zwiększono w nich tolerancje błędu.

-Poprawiono reguły kontrolne WPF odwołujące się do sprawozdań - zwiększono w nich tolerancje błędu.

-Dane, ze sprawozdań zaimportowanych z plików zewnętrznych są 'naprawiane' przez wyzerowanie danych w kolumnach, które nie są dostępne dla danego okresu czy typu jednostki. (zerowanie niedostępnych komórek następują na formularzu sprawozdania )

-Zmodyfikowano wydruk załącznika WPF od 2012 roku. Przyjął on nazwę 'WPF wg przepływów'

-Od roku budżetowego 2012 dodano wydruk załącznika WPF o nazwie 'WPF wg budżetu’

-Od roku budżetowego 2012 w słowniku rodzajów zadań nie jest już dostępna pozycja
'Porozumienia'

-Usunięto regułę kontrolną 'WPF 10>=10a+10b'. Dodano regułę kontrolną 'WPF 10>=10b' oraz przywrócono regułę 'WPF 10>=10a'

-Poprawiono błąd uniemożliwiający otwarcie pierwotnych wersji sprawozdań

-Wywołanie funkcji „podpis elektroniczny” -> „Wszystkie sprawozdania” nie pobiera już poprzednich wersji sprawozdań

- Poprawiono wyświetlanie kodu GUS obok pola z nazwą jednostki w nagłówku Sprawozdania
oraz w słowniku przedsięwzięć.

-Jeśli kreatory przenoszące dane planistyczne nie przeniosą pozycji, które dotyczą klasyfikacji budżetowej już nieistniejącej użytkownik jest o tym informowany