Zmiany technologiczne dla systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@

Zmiany technologiczne dla systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@

Ministerstwo Finansów informuje, iż zmiany technologiczne, które postępowały sukcesywnie od 2005 r. tj. od momentu powstania systemu BeSTi@, spowodowały konieczność dostosowania go do pracy w środowisku MS Windows Vista/7 (w tym w systemach 64 bitowych). Wynika to m.in. z faktu, że część ze zgłaszanych przez użytkowników korzystających z tych systemów problemów jest obecnie niemożliwa do usunięcia właśnie z przyczyn technologicznych.
Jednocześnie systemy z rodziny Windows 98, Milenium i 2000 nie są już wspierane przez Microsoft, co wiąże się z brakiem dostępności poprawek i aktualizacji związanych nawet z krytycznymi błędami w zakresie stabilności czy bezpieczeństwa tych systemów a tym samym niesie określone ryzyka dla ich użytkowników. Warto też podkreślić, że liczba instalacji tych systemów stale spada.
W związku z powyższym Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wykonaniu aktualizacji technologicznej systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@.
Aktualizacja ta powinna być dostępna jeszcze w 2011 roku i będzie pracować w systemach operacyjnych MS Windows XP lub nowszych.
W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników systemów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@ o przygotowanie do 5 października br. (tj. do czasu otwarcia III kwartału 2011) odpowiedniego środowiska informatycznego tj. stacji roboczych z zainstalowanym:
1) systemem operacyjnym MS Windows XP lub nowszym
2) biblioteką .NET Framework 3.5
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z tą planowaną zmianą znajdą Państwo wkrótce na portalu serwisowym związanym z utrzymaniem tych systemów.