Często zadawane pytania - Konfiguracja

Istnieją dwie możliwości edycji danych jednostki.

1. Pierwsza z nich zakłada zachowanie historyczności. Stosowana jest w sytuacji, gdy wprowadzone dane ważne są od konkretnej daty (na przykład w przypadku rozpoczęcia pracy na stanowisku skarbnika przez nową osobę). Edycja danych spowoduje, że w dokumentach za wcześniejsze miesiące widoczne będą starsze dane, natomiast od określonej daty na dokumentach widoczne będą nowe dane.
Alby edytować jednostkę w ten sposób należy zastąpić nieaktualne dane nowymi, następnie w polu Dane ważne od… wybrać datę. Kolejnym krokiem jest odznaczenie haczyka w polu Nadpisz dane jednostki - w opisywanym tu przypadku edycji danych z zachowaniem historyczności to pole musi pozostać puste. Operację zatwierdzamy przyciskiem Zapisz i zamknij.

2. Drugą opcją zmiany danych jednostki jest ich nadpisanie. Edycja taka spowoduje, że wprowadzona
zmiana będzie widoczna we wszystkich dokumentach wprowadzonych w systemie od początku istnienia jednostki. Opcja ta jest przydatna na przykład w sytuacji, gdy w danych jednostki wystąpi błąd lub literówka.
Alby edytować jednostkę w ten sposób należy zastąpić nieaktualne dane nowymi, następnie upewnić się, że haczyk w polu Nadpisz dane jednostki jest zaznaczony i - bez zmiany daty - zakończyć operację za pomocą przycisku Zapisz i zamknij.

W przypadku gdy podczas uruchamiania BeSTii / SJO BeSTii program za każdym razem prosi o podanie parametrów połączenia do bazy danych wystarczy jednorazowo uruchomić aplikację z poziomu administratora systemu Windows (klikając na ikonie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Uruchom jako administrator"). Wówczas parametry zostaną zapamiętane na stałe.

Aby pobrać najświeższą klasyfikację budżetową z serwera dystrybucyjnego należy przejść do modułu Administracja, następnie ustawić się na gałęzi Klasyfikacja, przejść do zakładki Plik i wybrać opcję Importuj z serwera dystrybucyjnego.
W przypadku pobierania z serwera reguł kontrolnych należy postąpić w sposób analogiczny, ustawiając się na gałęzi Reguły kontrolne.

Uwaga: w związku z automatyczną aktualizacją nie ma potrzeby przekazywania dodatkowo plików XML z regułami kontrolnymi i słownikiem klasyfikacji do SJO BeSTii.

Jeśli podczas zmiany danych jednostki, po kliknięciu przycisku "Zapisz i zamknij" pojawia się komunikat: "Data nie może być wcześniejsza niż (...), ponieważ za poprzedni okres zostało już wygenerowane sprawozdanie", należy usunąć po kolei wszystkie istniejące formatki sprawozdań dla jednostki za dany okres. Następnie należy zmienić dane jednostki i zapisać zmiany.
Ostatnim krokiem jest przywrócenie usuniętych sprawozdań. W tym celu należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na okresie sprawozdawczym i wybrać opcję "Uzupełnij sprawozdania".